Jongeren en verkeer Groningen

Jongeren doen in de stad Groningen een snelheidsmeting bij hun school

Voor jongeren

Jongeren nemen vanaf een jaar of 12 regelmatig zelfstandig deel aan het verkeer. Eerst vooral op de fiets, dan misschien op de bromfiets of scooter en daarna met de auto. Jongeren zijn kwetsbaar, doordat zij doorgaans relatief weinig ervaring hebben als verkeersdeelnemer. Dit maakt het voor hen lastig om gevaren te herkennen en hierop adequaat te reageren.

Veilig Verkeer Nederland beschouwt jongeren dan ook als een belangrijke aandachtsgroep. Onze visie en strategie stellen centraal dat we samen met jongeren en andere belangenorganisaties werken aan de doelstelling om het aantal verkeersslachtoffers binnen deze groep te verminderen. De belangrijkste activiteiten voor jongeren binnen de provincie Groningen zijn: 

Shotgun

Lessen alcohol en verkeer

Onderwijstheaterprodukt 'kapot van jou'