Participatiepunt Veilig Verkeer

Plaatselijke verkeersonveilige situaties kunnen gemeld worden op het Participatiepunt Veilig verkeer en buurten kunnen zelf aan de slag met Buurtacties.

Verkeersveilig ingerichte straten of wijken zijn geen garantie voor een verkeersveilige straat of wijk. Niet voor niets staan er in de Top 10 van buurtproblemen vier problemen die veroorzaakt worden door verkeer. Het gaat dan vooral om te hard rijden en parkeeroverlast, gevolgd door geluidsoverlast van verkeer en agressief verkeersgedrag.

Om de verkeersveiligheid in de eigen straat, wijk of dorp aan te pakken, zijn ook de eigen bewoners verantwoordelijk. Naast de verantwoordelijkheid van wegbeheerders om het wegennet ordelijk en netjes in te richten, is het de eigen verantwoordelijkheid van verkeersdeelnemers om zich veilig te gedragen. Omdat het helaas niet altijd de realiteit is, vragen we de politie om te handhaven wat we met z'n allen zijn overeengekomen.

Niet iedereen is zich bewust van het effect van het eigen verkeersgedrag. Te hard rijden, onveilig parkeren of onoplettendheid in het verkeer gaan vaak onbewust. Inzicht in de risico's helpt vaak bij het veranderen van het verkeersgedrag. Het verschil in remweg tussen 30 of 50 km/uur bijvoorbeeld is enorm.

Meldpunt Veilig Verkeer
Veilig Verkeer Nederland biedt met het digitale meldpunt www.participatiepunt.vvn.nl de mogelijkheid om verkeersknelpunten te melden. Bij knelpunten van infrastructurele aard is het wenselijk dat de melder eerst contact opneemt met de wegbeheerder, in de meeste gevallen de gemeente. Het meldpunt kan vervolgens adviseren over proces en inhoud. Op deze site kunnen ook alle meldingen in de omgeving bekeken worden.