Rijden Onder Invloed

BOB is waarschijnlijk wel de meest bekende verkeersveiligheidscampagne van de laatste jaren!

Alcohol en verkeer gaat niet samen. Daarom wordt binnen de provincie Groningen door Veilig Verkeer Nederland het project rijden onder invloed uitgevoerd, met de volgende onderdelen: 

inzet Campagneteam

Alcoholcontroles

BOB aan tafel

CollegaBOB