Steunpunten

Het regiokantoor van Veilig Verkeer Nederland, regio Noord (Drenthe/Friesland/Groningen) is te vinden in Drachten:

Regionaal Steunpunt Noord
De Knobben 100
9202 XJ Drachten

Telefoon: 0512-370485
email: steunpuntnoord@vvn.nl