Wie zijn we?

Veilig Verkeer Nederland is heel dichtbij. Ons werk ligt letterlijk op straat. Wellicht zelfs in uw straat.

In Groningen verenigen we mensen die het belang van veilig verkeer in Groningen erkennen en zich daarvoor willen inzetten. Vrijwilligers die werk doen voor een afdeling. Op scholen zijn verkeersouders actief. Districtsbestuurders en specialistische vrijwilligers zetten zich in op provinciaal niveau. Daarnaast zijn er beroepskrachten die vrijwilligers en verkeersouders ondersteunen.

Het districtsbestuur van Veilig Verkeer Nederland, district Groningen

Het districtsbestuur vertegenwoordigt Veilig Verkeer Nederland in de regio. Voor district Groningen zijn dat de onderstaande vrijwilligers:

  • Voorzitter                            Roel van der Molen
  • Vice-voorzitter                    Gerard Prins (waarnemend penningmeester)
  • Secretaris                            Ymie Schippers
  • Secetarieel ondersteuner     Wim Brouwer
  • Penningmeester                  Vacant

Via de districtscontactpersoon kunt u contact opnemen met het districtsbestuur Groningen. Ook kunt u conact opnemen met steunpuntnoord@vvn.nl